Aby ste sa o THERAPY CUBE™ dozvedeli čo najviac, prečítajte si odpovede na 7 najčastejších otázok

1. Čo je THERAPY CUBE™ a ako vám pomôže?

THERAPY CUBE™ je zariadenie, za ktorým sa skrýva viac ako 25 rokov intenzívneho výskumu v oblasti regenerácie pohybového aparátu a podpory cirkulácie krvného obehu pôsobením sonických vibrácií v rôznych frekvenciách.

Patentovaná technológia Sonic pulse core technology spolu s infračerveným žiarením účinne regenerujú svaly a prostredníctvom vibrácií v cielených oblastiach pomáhajú k ozdravným procesom v organizme. Celkový účinok terapie pôsobí pozitívne naprieč celým telom, a prináša tak úľavu a pomoc nielen pri regenerácii traumatických úrazov a športových zranení, ale i pri bežne rozšírených ochoreniach pohybového a nervového aparátu. Účinkom vibračného cvičenia sa venujú vedci po celom svete už od 70. rokov 20. storočia. Súčasťou vrcholového športu sa vibračné cvičenie stalo v roku 1987 v gymnastike.

Zariadenie THERAPY CUBE™ však nevzniklo len z poznatkov modernej, ale i tradičnej čínskej medicíny. Preukázané sú aj zlepšenia Čchi krvného obehu, ktorý sa v modernej medicíne nesleduje ako relevantný faktor. Viac sa o Čchi krvného obehu môžete dozvedieť v štúdii Mechanisms of Qi-blood circulation and Qi deficiency syndrome in view of blood and interstitial fluid circulation – ScienceDirect.

2. Čo je infračervená zvukovo-vibračná terapia?

Terapia sinickou vibráciou s podporou infračerveného žiarenia je rehabilitačná metóda pôsobiaca nielen samostatne, ale aj v kombinácii s inou liečbou, terapiou alebo tréningom. Jej princíp spočíva v kombinácii zvukových vibrácií prenikajúcich telom až do jadra buniek za pôsobenia infračerveného žiarenia, ktoré pomáha zosilniť účinok vibrácií.

Patentovaná technológia Sonic pulse core technology predstavuje absolútnu špičku v oblasti tohto druhu terapií. Výskumom a štúdiami vedci zistili, že pre dosiahnutie žiadaného výsledku je potrebné použiť rôzne frekvencie vibrácií pre rozličné oblasti tela. Preto je THERAPY CUBE™ ľahko a prehľadne ovládateľná a zameraná na vami vybrané telesné partie. Frekvenčná modulácia pri tejto procedúre tak umožní zamerať terapiu priamo na riešenie vášho konkrétneho problému.

Terapia je vďaka pozitívnemu vplyvu na krvný obeh mimoriadne vhodná aj ako prevencia ochorení a uvoľnenie napätia v svalovej štruktúre. Takisto pôsobí upokojujúco a štúdie okrem iného poukazujú na zlepšený psychický stav pacientov. THERAPY CUBE™ je teda vhodné používať aj na relaxáciu a ako prevenciu stresu.

3. Prečo je THERAPY CUBE™ dôležitá pre športovcov?

Pre maximálny športový výsledok a vynikajúcu kondíciu.

Efektívny tréning

Na základe výskumov vplyvu vibrácií na svalstvo pred, počas alebo po tréningu vedci zistili výrazný vplyv vibrácií na rast, flexibilitu a výbušnú silu svalstva. Dosiahnuté výsledky preukazujú, že pravidelný tréning podporený vibračnými procedúrami výrazne zvyšuje efektivitu tréningu.

Sila a elasticita svalov

Pri modelovej skupine 28 mužov bol vibračný tréning zacielený na rôzne svalové skupiny a elektromyografia odhalila zvýšenie maximálnej izometrickej sily svalov až o 49,8%. Jeden z údajov takisto ukázal roznoženie vo väčšom rozsahu až o 14,5 cm. Toto všetko sú údaje pri terapii praktizovanej 3x týždenne počas troch týždňov.

Iná štúdia preukázala výrazný nárast statickej a dynamickej sily jedného z hlavných kolenných svalov (qvadriceps femoris).

P. Giorgos preukázal počas vibračného tréningu 24 šprintérov (počas 6 týždňov) zlepšenie o 3,6-7,8% v rýchlosti behu, frekvencii a dĺžke kroku, výške vertikálneho výskoku i v iných meraných parametroch.

Rýchla regenerácia

Podpora sonickou vibráciou pomáha k anabolickým procesom v tele dôležitým aj napríklad pre nárast svalovej hmoty po tréningu. THERAPY CUBE™ tak bezprostredne po tréningu pomáha správne nastaviť procesy v svalových bunkách a podporuje rýchlosť regenerácie buniek svalových skupín. V praxi to znamená viac efektívneho tréningu za kratší čas.

Redukcia bolesti po tréningu

Stimulácia vibráciami pozitívne ovplyvňuje polymodálne nociceptory vnímania bolesti kože, práve tak ako Ruffiniho a Vater-Pacciniiho telieska, ktoré zlepšujú senzorický prah vnímania bolesti. Poukázalo sa na to, že vibračná stimulácia aplikovaná na svaly alebo šľachy vyvolá analgetické účinky tak v čase stimulácie, ako aj bezprostredne po nej. K zisteniu dospel vo svojej štúdii Lundenberg už v roku 1984.

Prevencia športových zranení

Sonické vibrácie THERAPY CUBE™ kombinované s infračerveným žiarením výrazne napomáhajú svalovým skupinám podieľajúcich sa na extenzii. Preukázané zlepšenie elasticity, sily, výbušnosti, regenerácie svalov a celkového zlepšenia kondície naprieč celým organizmom má za následok násobne lepšiu odolnosť proti športovým zraneniam. V tejto skupine sú zahrnuté únavové zranenia aj zranenia spôsobené preťažením pri tréningu. O tomto pozitívnom vplyve pojednávajú vo svojich štúdiách desiatky renomovaných výskumníkov pohybujúcimi sa v oblasti vrcholového športu.

Sumár zo štúdií o vplyve vibračného tréningu (VBWT) na organizmus

4. Prečo je THERAPY CUBE™ dôležitá pre seniorov?

Pre prevenciu ochorení a radosť z pohybu.

Zmiernenie priebehu chronických ochorení

Konštantná podpora svalstva a podpora pohybu zvyšuje vitálne funkcie a umožňuje viac aktivity, na základe čoho organizmus získava prirodzenú imunitu. Aktuálny výskum preukázal zvýšený výskyt chronických ochorení úmerne stúpajúci v závislosti na možnosti mobility geriatrických pacientov. THERAPY CUBE™ podporou mobility pacienta pomáha aktiváciou svalov k prevencii a liečbe chronických ochorení. Vibračné frekvencie zariadenia prenikajú vzdialenou vibráciou naprieč celým telom, čo ešte viac podporuje efekt zmiernenia výskytu a dopadu chronických ochorení.

Prevencia a pomoc pri liečbe srdcovocievnych ochorení

Štúdiami preukázané zlepšenie krvného obehu a lymfatického systému je jednou z hlavných výhod vibračnej procedúry pre pacienta. Kvalita krvného obehu je nesmierne dôležitá pre srdce a pľúca. Pravidelné procedúry podporujú funkčnosť srdcového svalu. Na rozdiel od krvného obehu, lymfatický systém nemá pumpu v podobe srdca a pri cirkulácii sa spolieha výlučne na prácu svalov tela. Funkčnejší lymfatický systém zabraňuje absorpcii toxínov do organizmu, čím sa srdcovocievny systém stáva výrazne odolnejší voči ochoreniam. Lekári odporúčajú THERAPY CUBE™ nielen ako pomoc pri liečbe, ale aj ako účinný prostriedok na prevenciu srdcovocievnych ochorení.

Prevencia a pomoc pri liečbe pohybových ochorení

Pohybové ochorenia predstavujú zásadnú mieru problémov vo vyššom veku. Vynikajúce výsledky pri budovaní kvalitnejšej muskulatúry u športovcov napovedajú o praktickom využití THERAPY CUBE™ aj pre seniorov. Štúdie o pozitívnom vplyve zvukových vibrácií na svalové skupiny potvrdzujú výrazné zlepšenia pružnosti svalstva a jeho sily. Pozitívny vplyv je takisto preukázateľný aj pre kĺby pri ich regenerácii. THERAPY CUBE™ tak zvyšuje kvalitu pohybu seniorov, a tým zároveň udržuje ich telo v kondícii, ktorá je nevyhnutná pre správne fungovanie celého pohybového aparátu.

Aktívnejšia myseľ

Zvýšená mobilita či výhody lepšie fungujúceho krvného a lymfatického systému umožňujú aj pri menej aktívnych senioroch lepšie prekrvenie mozgu a komplexnejšiu produkciu hormónov v tele. Toto preukázateľne vplýva nielen na fungovanie kognitívnych funkcií. U seniorov podstupujúcich procedúry v THERAPY CUBE™ bola zaznamená odolnosť voči zmenám nálad, úbytok depresií, zvýšený záujem o svoje prostredie. Už po 6 týždňoch pravidelných procedúr bol zaznamenaný významný nárast schopnosti komunikovať a zlepšenie reakcií na podnety okolitého prostredia.

Prevencia zranení

Pády či iné zranenia sú častou obavou nielen seniora, ale i jeho blízkych. Vo vyššom veku mávajú nepríjemné dopady na celý organizmus. Pozitívny vplyv vibračnej terapie na celé telo sa prejaví menšou labilitou pri pohybe, pružnejším a pevnejším svalstvom, čo značne znižuje pravdepodobnosť úrazu alebo zranenia. Rýchlejšie reflexy tak spolu s agilnejším telom dávajú seniorovi možnosť reagovať na prípadné podnety efektívnejšie ako pred terapiou.

5. Ako je THERAPY CUBE™ prospešná pre každodenný život?

Procedúra v THERAPY CUBE™ má mnoho výhod pre každodenný život. Na otázku: „Povedzte nám, v ktorých oblastiach života vám pravidelné procedúry pomohli?“, respondenti odpovedali, že procedúry v THERAPY CUBE™ im pomohli s problémami ako sú:

  • nadmerný stres a depresie,
  • nefunkčné trávenie a zažívacie problémy,
  • nízka výkonnosť či nadmerná únava,
  • bolesti hlavy, chrbtice a kĺbov,
  • menštruačné bolesti,
  • nízka kvalita spánku a nespavosť,
  • nadváha.

6. Používanie THERAPY CUBE™ v praxi. Ako na to?

THERAPY CUBE™ je nenáročná na priestor, ľahko ovládateľná a jej používanie je veľmi jednoduché. Otvorte dvierka a vojdite do THERAPY CUBE™. Pohodlne sa usaďte a na ovládacom paneli zadajte, na ktoré partie tela sa má terapia zamerať. Intenzitu vibrácií a teplotu je možné regulovať tak, aby bola pre vás terapia komfortná. Odporúčaná dĺžka jednej procedúry je 10 minút.

Pre športovcov je navrhnutá 10-minútová terapia bezprostredne pred a po tréningu. Pri dvojfázovom tréningu sa podstupuje pred a po silovej fáze.

Pre seniorov sa odporúča podstúpiť jednu, max. dve 10-minútové procedúry denne, napr. ráno a večer. Dôležité u seniorov je dbať na to, aby sa pri terapii cítili príjemne a pohodlne.

THERAPY CUBE™ je výborný relaxačný prostriedok aj pre domáce použitie, maximálny denný počet procedúr pre jednu osobu je 3.

Pred prvým použitím THERAPY CUBE™ si prečítajte návod na použitie, ktorý je súčasťou každého balenia.

7. Kde podstúpiť THERAPY CUBE™ procedúru?

Na prehľadnej mape priamo na portáli AUNOIA® vyhľadajte svojho najbližšieho autorizovaného poskytovateľa procedúr a začnite tak cestu k svojmu zdravšiemu ja.

Chcete sa stať partnerom a poskytovať procedúry THERAPY CUBE™? Napíšte nám, nesmierne sa tešíme na budúcu spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek otázok využite kontaktný formulár.

Prajeme vám príjemný zážitok pri dosahovaní a plnení vašich cieľov.